B4 Paulsenkaia i Bjørvika – SOLGT!

Eiendommen

Eiendommen består av tre felter, henholdsvis B4a, B4b og B4c og er regulert til formålene; bolig/forretning/undervisning/annen offentlig eller privat tjenesteyting (barnehage, kultur, treningssenter, fritidspklubb)/kontor/bevertning med totalt 19 500 m2 BRA.

Salgsobjektet er selskapet B4 Paulsenkaia AS, hvis hovedaktiva er Eiendommen.

For mer informasjon om blant annet grunnforhold, infrastruktur og grensesnitt, se salgsprospekt med vedlegg.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Paulsenkaia øst for Operaen, mellom Akerselvallmenningen og Bispevika. Paulsenkaia blir omtalt som Munch-området, og utgjør en vesentlig og sentral del i Bjørvika med Operaen og det planlagte kulturbygget Munchmuseet, Lambda som nærmeste nabo.

Adresse

Tomtekaia 32, 0191 Oslo

Vis i kart

Tomt

Eiet tomt på ca. 4,9 daa.

Meglere
  • Type:Tomter, Utviklingseiendommer
  • Areal:19 500 m2 BRA
  • Oppdragsgiver:HAV Eiendom AS