Hadrian identifiserer de muligheter og verdier som ligger i en utviklingseiendom. Vi utfører studier som belyser ulike alternative bruksområder og gjennomfører analyser for å påvise verdier. På denne måten kan vi i forkant av salg, synliggjøre eiendommens verdipotensial og ulike bruksalternativer. Dette vil sikre verdiskapning for vår oppdragsgiver.

Vi har de senere årene hatt hovedvekt på salg og rådgiving av utviklings- og boligprosjekter.