Hadrian har gjennomført en rekke salg av bygårder for offentlige og private oppdragsgivere. I forkant av salget foretar vi en grundig analyse for å synliggjøre verdipotensialet. Vi bistår gjennom hele salgsprosessen og ivaretar de ulike aspekter – slik som for eksempel leiekontrakter, bevaringshensyn og kommunal forkjøpsrett.