Rådgivning og verdivurdering er en sentral del av vårt arbeid, både før, under og etter de enkelte prosesser. Rådgivingsarbeidet er viktig for å belyse eiendommens verdipotensial og valg av optimal salgsprosess. Vi deler vår kunnskap og erfaring, opparbeidet gjennom mange år, med kunder som trenger kyndige råd og veiledning.

Vi har de senere årene bistått med partneretablering til flere større eiendomsutviklingsprosjekter.